KVKK AYDINLATMA METNİ

25 Haz 2024

AZİZİYE BELEDİYESİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

İşbu yazı yoluyla Belediyemizi dijital veya fiziksel ortamda ziyaret eden sizleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “Kanun”) gereğince bilgilendirilmekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni, siz ziyaretçilerimizden toplanan kişisel verilerin kaydedilmesi, işlenmesi, paylaşılması, üçüncü taraflara aktarılması, saklanması, silinmesi ve imhası süreçleri ile bunlara ilişkin ilkelerimiz hakkında ziyaretçilerimizin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 1. I) Veri sorumlusu

AZİZİYE BELEDİYESİ
Adres: Selçuklu Mahallesi Belediye Önü Sok. No 1 Aziziye/Erzurum

Kanun kapsamında “Veri Sorumlusudur”.

 1. II) Kişisel verileriniz hangi amaçla işlenecek

Kişisel verileriniz, aşağıdaki durum ve koşullarda Aziziye Belediyesi tarafından Kanun kapsamında işlenmektedir:

Kişisel verileriniz;

 1. Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 2. Açık Kapı Biriminin İşlerinin Yürütülmesi
 3. Ada ve Parsel Bilgilendirme Süreci
 4. Ada ve Parsel Faaliyetlerin Yürütülmesi
 5. Adres Bilgilendirme Süreci
 6. Asansör Ruhsatlandırma Belgesi
 7. Basın ve Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 8. Belediye Meclisinde Alınan Kararların Tutanak ve Ses Kayıtlarının Muhafazası İşlemleri
 9. Beyaz Masa Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 10. Bilgilendirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 11. Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 12. Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 13. Çalışan Kayıtların Saklanması
 14. Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 15. Cenaze Muayene Hizmetlerinin Yürütülmesi
 16. Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 17. Dilekçe Başvurusu Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 18. Doğal Afet Riski Altındaki Alanlar Ve Riskli Binalarla İlgili Faaliyetlerin Yürütülmesi
 19. Dosyaların Muhafaza Edilmesi
 20. Encümenden Gelen Tekliflerin Karara Bağlanarak İlgili Birimlere Sevk Edilmesi İşlemlerinin Yürütülmesi
 21. Emlak ve İmar Borcu Bilgilendirmesi
 22. Emlak ve İstimlak İşlemlerinin Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 23. Emlak Vergisi Sicil No Sorgulama Süreçleri
 24. Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 25. Evlilik İşlemleri Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 26. Evrak Kayıt Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 27. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 28. Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 29. Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 30. Güncel İmar Durumu Bilgilendirilmesi
 31. Hisseli Taşınmaz İşlemlerinin Yürütülmesi
 32. Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 33. İhale İşlemlerinin, İhale Dosyalarının Arşiv ve Saklama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 34. İlaçlama Faaliyetleri, Park ve Yeşil Alan İhtiyaçlarının Karşılanması ve Ağaç Kesim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 35. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 36. İlgilinin Hak ve Menfaat Süreç Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 37. İmar Uygulaması ve Düzenleme Ortaklık Payı Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 38. İmar Uygulaması ve Düzenleme Ruhsatlandırma Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 39. İmar Yapı Ruhsat Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 40. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 41. İş Süreçlerinde ilgili okul mezunu olduğuna dair sunulan belge
 42. İşyeri , İnşaat, Kaldırım İşgali , Fırın, Pazar Yeri, Umuma Açık İstirahat, Eğlence Yeri ve Park Denetimi
 43. Kat Mülkiyet Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 44. Kentsel Dönüşüm ve Tasarım Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 45. Kırsal Hizmet Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 46. Koruma, Uygulama ve Denetim Onarım Ön İzin Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 47. Kurs Kayıt Aktivitelerin Yürütülmesi
 48. Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 49. Mesul Müdür Başvuru Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 50. Muhasebe İşlemelerinin Yürütülmesi(Bütçe İşlemleri,Gelir Tahakkuku,Gelir ve Alacakların Takip Tahsil İşlemlerinin Yürütülmesi vb)
 51. Numarataj Çalışmalarının Yürütülmesi
 52. Ön İnceleme, İnceleme, Araştırma Ve Şikâyet İşlemlerinin Yürütülmesi
 53. Planlı Alanlar İmar Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 54. Riskli Yapı Denetim Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 55. Ruhsat Başvuru Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 56. Ruhsat Bilgilendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 57. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne Ait Bilgilendirme Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 58. Sosyal Yardım ve organizasyon Faaliyetlerin Yürütülmesi
 59. Tadilat Ruhsatlandırma Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 60. Tahsis , Trampa, Satış, Kiralama İşlemlerinin Yürütülmesi
 61. Talep / Şikayetlerin Takibi
 62. Taşınmazlarla İlgili Vergi ve Tahakkuk İşlemlerinin Yürütülmesi
 63. Tapu Devir İşlemlerinin Yürütülmesi,
 64. Teftiş Kurulu Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 65. Temizlik İşleri Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 66. Vergisel İşlemlerin Süreç Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 67. Vefat Eden Maliklerin Veraset İntikal ve Rayiç Bedel İşlemlerinin Yürütülmesi
 68. Yapı Kullanma İzin Belgesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 69. Yapı Denerim Hak Ediş İşlemlerinin Yürütülmesi
 70. Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
 71. Yol Yapım, İş ve Diğer Makineler İle Köy Konağı, Okul , Taziye Evi, Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 72. Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Talep Şikayetlerinin Takibi
 73. Sosyal yardım kampanya faaliyetlerinde kullanmak için,
 74. Düzenlediğimiz Organizasyonlar Ve Sunduğumuz Hizmetlere İle İlgili Bilgi İletişimi Yapılması İçin,
 75. Sosyal Medyada Yapılan Etkinlik Haberlerinde Kullanılmak Amacıyla,
 76. İnternet Sitesi Kullanıcıları Ve Ziyaretçilerinin Kullanım Alışkanlıklarının Belirlenmesi, Belediyemizin Dijital Ortamda Nasıl Daha Verimli Olabileceğine Daire Çalışmalarda Veri Analizi Yapabilmek İçin,
 77. Sitede Sunulan Hizmetlerimizin Kalitesinin Artırılması İçin,
 78. Site Üzerinden Hizmet Alınması Durumunda Bu Hizmetin Gerekliliklerinin Yerine Getirilebilmesi İçin.

III) Hangi kişisel verileriniz işlenecek

Aşağıdakilerle sınırlı olmamak ve bunlar örnekleyici olmak kaydı ile sizinle kurulacak hukuki ilişkiye veya yapılacak işleme göre aşağıdaki verileriniz işlenecektir,

 1. Bize bizzat veya 3. Kişiler aracılığıyla iletmiş olduğunuz ve/veya internet sitenizde veya diğer kanallarda ilan ettiğiniz iletişim bilgileriniz,
 2. İnternet sitemize ve burada bağlantısı verilen sosyal medya hesaplarımıza yüklediğiniz veya gönderdiğiniz her türlü veri, fotoğraf, paylaşım,
 3. İnternet sitemize ulaşmak için kullandığınız tarayıcı, üzerinden geldiğiniz internet sitesi veya uygulama ve çerez politikamızda yer alan diğer bilgiler
 4. 5651 sayılı yasa gereği tutulması zorunlu olan IP, kullanılan protokol ve iletişim kayıtları,
 5. ziyaret ettiğiniz alt sayfalar, buralarda harcana süre gibi kullanım istatistikleri
 6. Yukarıda belirtilen amaçlara yönelik faaliyetlerin yürütülmesinde elzem olan kanunen alınması gereken her türlü kişisel veriniz

 1. IV) Kişisel verileriniz kimlere ve hangi amaçla aktarılabilecek
  İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ve Kanun’un belirlediği şartlara göre;

 1. Ticari, mali ve hukuki danışmanlıklar ve denetimler amacıyla danışmanlara ve denetim firmalarına,
 2. Organizasyon, tanıtım ve duyurularımızın yapılabilmesi için bu süreçlerin içinde olan taşeron ve hizmet alınan 3.taraflara,
 3. Vatandaş şikayetlerinin çözümlenmesi amacıyla alınan Çağrı Merkezi ve/veya Şikayet takibi hizmeti şirketlerine,
 4. Yalnızca Kanunlarda şart koşulduğu ve kapsamıyla sınırlı olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yargı mercilerine,
 5. Sitemizle bağlantılı sosyal medya hesapları ile yaptığınız iletişim için yer sağlayıcı veya sistem sağlayıcı olan sosyal medya platformu sahibi şirketlerle
 6. Veri aktarımı için rızanızı aldığımız diğer alıcılara, açık rızanız ya da Kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.
 7. Faaliyetlerimizin organizasyon ve koordinasyonu için İlçe Belediyelerimize

V)Yurt dışındaki üçüncü kişilerle kişisel verilerinizin paylaşılması

Kanun’un 9. Madde de belirtildiği üzere Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından tespit ve ilan edilen yeterli korumaya sahip yabancı ülkelerde mukim kişi ve kuruluşlara eğer kişisel verinin aktarılacağı ülkede yeterli koruma tespit ve ilan edilmediyse bile yazılı olarak taahhüt edilen ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin alınabildiği durumlarda ve Kanun 4/2. Maddesi uyarınca açık rıza ile veya kanunun 5/2 ve 6/3 maddeleri kapsamında ise açık rıza olmaksızın yurtdışına aktarılabilecektir.

Ayrıca kişisel ve özel nitelikte kişisel verileriniz yurt dışı sunucularda barındırılabilecek ve yurt dışı bulutta tutulabilecektir.

 1. VI) Kişisel veri işlemenin yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz, Aziziye Belediyesi veya Aziziye Belediyesi adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; internet sitesi, sosyal medya kanallarımız, mobil uygulamalarımız ve bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı, görsel veya elektronik kanallar aracılığıyla ve/veya açık rızanız alınmak suretiyle toplanmaktadır. İnternet sitemiz ve bağlantılı sosyal medya hesapları ile ilgili otomatik veri toplama yöntemlerimiz için KVK Saklama ve İmha politikamıza www.aziziye.bel.tr ulaşabilirsiniz.


Kişisel verileriniz, Aziziye Belediyesi tarafından, yerel yönetimlere kanunla verilen faaliyetlerimizin sunulabilmesi ve faaliyetlerimizde sürekliliğin sağlanabilmesi, Kanunlarca öngörülen sorumluluklarımızın tam ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla işlenmektedir.

 1. V) Kanun gereğince yasal haklarınız

KVKK’nın 11. maddesinde haklarınız yazılı olup, bunlar aşağıdaki gibidir:

Aziziye Belediyesi’ne yazılı olarak başvurarak, kişisel verilerinizin;

 1. a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

 1. d) eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
 3. f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 4. g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.aziziye.bel.tr adresindeki formu doldurarak, “Selçuklu Mah. Belediye Önü Sokak No 1 Aziziye/Erzurum” adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya formun imzalı bir suretini aziziye@aziziye.bel.tr mail adresine veya aziziyebelediyebaskanligi@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz. Gönderilecek cevabın kişisel veri içermesi durumunda, verinin gönderileceği kişinin gerçekten siz olduğunuzu belirlemek için elden teslim, KEP ve noter vasıtası dışında yapılan başvurularda cevap hazır olduğunda teslim edilmesi için sizden kimliğinizi ispatlamanız talep edilecektir. Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebiniz başkası adına yapılacaksa bu konuda almış olduğunuz bir vekaletnamenin ve kimliğinizi doğrular diğer belgelerin başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir.

Güncelleme Tarihi: 25 Haz 2024